aktivno učenje


aktivno učenje
active learning
* * *
• active learning

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • aktivan — ȁktīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji ima inicijativu, koji je radišan; djelatan, poduzetan, opr. pasivan 2. koji je u radnom odnosu, opr. umirovljen, v. umiroviti 3. ekon. kojem su potraživanja veća od dugova, opr. u dugu, u pasivi,… …   Hrvatski jezični portal

  • pasivan — pȁsīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji ne djeluje; neaktivan (o osobi), neradan 2. koji se ne protivi, koji sve mirno podnosi, opr. aktivan 3. ekon. koji ima pasivu, koji se nalazi u pasivi [pasivna bilanca] 4. <odr.> gram. trpni …   Hrvatski jezični portal